V-naelad MORSO koostemasinatele

V-naelad MORSO koostemasinatele

41-05